Được đồng loại giải vây, trâu rừng vẫn không thoát khỏi nanh vuốt của đàn sư tử

| 5.359 lượt xem

Được đồng loại giải vây, trâu rừng vẫn không thoát khỏi nanh vuốt của đàn sư tử
Xem toàn bộ... Rút gọn...