Bằng việc đăng nhập, quý khách đã đồng ý thực hiện mọi giao dịch theo điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật của Viettel