Họ ít khi đi BIỂU TÌNH, nhưng khi đã đi thì sẽ chọn cách ĐỘC và CHẤT nhất !!...

| 934 lượt xem

Họ ít khi đi BIỂU TÌNH, nhưng khi đã đi thì sẽ chọn cách ĐỘC và CHẤT nhất !!...
Xem toàn bộ... Rút gọn...