Xấu hay nghèo đáng sợ hơn?

0 yêu thích | 14 lượt xem

Nghèo thì sẽ càng xấu??
Xem toàn bộ... Rút gọn...