Đây là tâm trạng của mày khi có crush

0 yêu thích | 10 lượt xem

Khác méo gì cái đồ thị hình sin đâu.
Xem toàn bộ... Rút gọn...