"Hết hồn" với trình độ thơ phú của quan huyện "Bợm"!

0 yêu thích | 63 lượt xem

Trích đoạn Chôn Nhời 1 - Hài tết mới nhất Đạo diễn: Phạm ĐÔng Hồng Diễn viên: Quang Thắng - Kim Oanh
Xem toàn bộ... Rút gọn...