Có mỗi thế thôi mà cũng không làm được!

0 yêu thích | 8 lượt xem

Sen "vô dụng" đến mức boss phải tỏ ra khinh bỉ như thế này cơ mà.
Xem toàn bộ... Rút gọn...