[Hài Trung Quốc] Biện pháp cho nạn mất cân bằng giới tính

0 yêu thích | 5 lượt xem

Tình trạng mất cân bằng giới tính ở Trung Quốc ngày càng khiến nhiều người lo ngại, vì vậy phải có những biện pháp táo bạo được đưa ra. Và đây là một trong những biện pháp đầy hữu hiệu...
Xem toàn bộ... Rút gọn...