[Chế] Đường Tăng bị yêu tinh 'gạ tình'

0 yêu thích | 14 lượt xem

Nửa đêm Đường Tăng thèm bò kho liền nhờ Sa Tăng đi mua ở đầu hẻm. Ngộ Không cũng bị ổng sai đi mua nước, con Bát Giới thì đi tìm Sa Tăng. Khốn khổ thay vừa quay đi cái gặp ngay yêu tinh chuyên hành nghề 'bán nước' gạ tình mãi mà ổng hổng chịu!
Xem toàn bộ... Rút gọn...