Mấy đứa hay nói người khác, chỉ trích người khác

0 yêu thích | 2 lượt xem

kết cục của mấy đứa tự cho mình là giỏi giang luôn đi nói và chỉ trích người khác
Xem toàn bộ... Rút gọn...