Bản tin bò lạc - Mạc Văn Khoa bắn chữ tốc độ ánh sáng siêu lầy!

0 yêu thích | 2 lượt xem

Mạc Văn Khoa một lần nữa chứng tỏ khả năng bắn chữ siêu đỉnh của mình với "bản tin bò lạc" vô cùng lầy lội được chính anh tự biên tự diễn mới đây.
Xem toàn bộ... Rút gọn...