Hài Thăng Long - Tức Nhau Tiếng Gáy - hài Công Lý, Quang Thắng, Bình Trọng

0 yêu thích | 30 lượt xem

clip hài: Tức nhau tiếng gáy Đạo diễn: Phạm Đông Hồng Diễn viên: Công Lý, Quang Thắng, Bình Trọng
Xem toàn bộ... Rút gọn...