Hài Thăng Long - Ca Sĩ Bất Đắc Dĩ! - Công Lý, Danh Sơn, Đức Hải, Bùi Thọ

0 yêu thích | 43 lượt xem

Đạo diễn: Phạm Đông Hồng Diễn viên: Công Lý, Danh Sơn, Đức Hải, Bùi Thọ
Xem toàn bộ... Rút gọn...