Hài Thăng Long - Tiên Tửu! - Hông Tơ, Duy Phương, Kim Phương

0 yêu thích | 61 lượt xem

Đạo diễn: Phạm Đông Hồng Diễn viên: Hông Tơ, Duy Phương, Kim Phương
Xem toàn bộ... Rút gọn...