Hài Thăng Long - Hài Tết 2007: Vi Hành P2 - Hoài Linh, Xuân Hinh, Bình Trọng, Công Lý

0 yêu thích | 39 lượt xem

Đạo diễn: Phạm Đông Hồng Diễn viên: Hoài Linh, Xuân Hinh, Bình Trọng
Xem toàn bộ... Rút gọn...