Hài Thăng Long - Hài Tết 2007: Vi Hành P1 - Hoài Linh, Xuân Hinh, Bình Trọng, Công Lý!

0 yêu thích | 113 lượt xem

Đạo diễn: Phạm Đông Hồng Diễn viên: Hoài Linh, Xuân Hinh, Bình Trọng, Công Lý!
Xem toàn bộ... Rút gọn...