Hài Thăng Long - Hài Tết 2007: Tửu Sắc - Quốc Anh, Bình Trọng, Hồ Liên

0 yêu thích | 129 lượt xem

Đạo diễn: Phạm Đông Hồng Diễn viên: Quốc Anh, Bình Trọng, Hồ Liên
Xem toàn bộ... Rút gọn...