Hài Thăng Long - Hài Tết 2008 : Xuân Hinh, Quang Thắng, Xuân Nghĩa

0 yêu thích | 92 lượt xem

Đạo diễn: Phạm Đông Hồng Diễn viên: Xuân Hinh, Quang Thắng, Xuân Nghĩa
Xem toàn bộ... Rút gọn...