Hài Thăng Long - Hội Ngộ Danh Hài Nam Bắc P1, Hài Tết 2013! - Phạm Bằng, Công Lý, Quốc Thuận. Nhật Cường

0 yêu thích | 48 lượt xem

Đạo diễn: Phạm Đông Hồng Diễn viên: Phạm Bằng, Công Lý, Quốc Thuận. Nhật Cường
Xem toàn bộ... Rút gọn...