Lỗi là tại cái gương

0 yêu thích | 21 lượt xem

Nước trong quá thì không có cá, mà gương trong quá thì lại phải nhìn xuyên qua.
Xem toàn bộ... Rút gọn...