CỰC HÀI HƯỚC, Xuân Bắc phỏng vấn em họ và bạn bè của Đặng Văn Lâm sau khi Việt Nam hạ Jordan

0 yêu thích | 21 lượt xem

CỰC HÀI HƯỚC, Xuân Bắc phỏng vấn em họ và bạn bè của Đặng Văn Lâm sau khi Việt Nam hạ Jordan
Xem toàn bộ... Rút gọn...