Mỗi khi phụ nữ buôn chuyện cho dù "trời sập" cũng mặc kệ

0 yêu thích | 1 lượt xem

Mỗi khi phụ nữ lâu ngày gặp mặt nhau thì họ sẽ "buôn chuyện" một cách say sưa bỏ qên tất cả mọi thứ đang diễn ra xung quanh.
Xem toàn bộ... Rút gọn...