Thái Giám Siêu Năng Lực 2: Lộc Đỉnh Chế Thuyết Minh

0 yêu thích | 239 lượt xem

Đại Bảo, một tiểu thái giám thời nhà Minh, vô tình phát hiện ra bản thân có siêu năng lực biến ra mọi món đồ mình muốn trong thời gian nhất định. Vốn mong muốn được trở lại làm nam nhi chân chính. Đại Bảo quyết tận dụng khả năng trời ban này tìm lại "của quý" của mình.
Xem toàn bộ... Rút gọn...