Không có gấu là chuyện bình thường

0 yêu thích | 16 lượt xem

Bình thường cũng méo có thì tại sao bây giờ phải buồn??
Xem toàn bộ... Rút gọn...