Cô gái trẻ đẹp chọn trai già vì nhà tựa núi hướng biển, có cả hậu viện

0 yêu thích | 33 lượt xem

Cô gái trẻ đẹp tuyển chồng phải có nhà rộng trong trung tâm thành phố và đã gặp được cụ già, nhà thì có vài cái, có cái tựa núi hướng biển, cái nào cũng có "vườn treo và hậu viện"...
Xem toàn bộ... Rút gọn...