Anh rất tốt nhưng em... rất tiếc!

| 2 lượt xem

Chàng trai dành rất nhiều tình cảm cho cô gái mình thích nhưng lúc nào anh cũng lại là người đến sau.
Xem toàn bộ... Rút gọn...